Roboty drogowe

Stanowiące przedmiot działalności roboty drogowe są ciągle rozwijaną dziedziną funkcjonowania firmy Doran. Wykonujemy takie prace drogowe jak: budowa dróg, remonty ulic i renowacja nawierzchni, budowa oraz remonty placów, chodników i parkingów. Wykonujemy nawierzchnie bitumiczne... roboty drogowe »

Roboty drogowe

Stanowiące przedmiot działalności roboty drogowe są ciągle rozwijaną dziedziną funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Wykonujemy prace drogowe takie jak: budowa dróg, remonty ulic i renowacja nawierzchni, budowa oraz remonty placów, chodników i parkingów. Wykonujemy nawierzchnie bitumiczne z mas mineralno-bitumicznych oraz asfaltów lanych, nawierzchnie z kostki betonowej oraz kamiennej. Wykonujemy także usługi sprzętowe jak np. transport, przecinanie nawierzchni betonowych i bitumicznych, zagęszczanie podłoża czy mechaniczne rozbieranie nawierzchni.

 

Realizujemy również roboty dla osób fizycznych, w szczególności małą architekturę wokół obiektów mieszkalnych oraz gospodarczych takie jak ścieżki, chodniki, place a także podjazdy do garaży.

 

Fachowa kadra oraz doświadczenia pracowników gwarantują niezawodność, solidność i terminowość realizacji robót.

 

Wielobranżowa Firma "DORAN" posiada własny sprzęt oraz środki transportowe dla realizacji zadań z zakresu drogownictwa. Obszar działania naszej firmy obejmuje południową część województwa dolnośląskiego.| o firmie » | zakres działalności » | realizacje » | referencje » | kontakt » |

DORAN . ul. Ogrodowa 15 A . Wałbrzych . tel. 0 74 844 65 70 . fax. 0 74 844 65 71 . doran@doran-drogi.pl

© 2004 WF DORAN Łukasz Kłosowski, wszelkie prawa zastrzeżone. Webdesign: Corsario.pl | Hosting: graff.pl