Roboty drogowe

Stanowiące przedmiot działalności roboty drogowe są ciągle rozwijaną dziedziną funkcjonowania firmy Doran. Wykonujemy takie prace drogowe jak: budowa dróg, remonty ulic i renowacja nawierzchni, budowa oraz remonty placów, chodników i parkingów. Wykonujemy nawierzchnie bitumiczne... roboty drogowe »

Nasze realizacje

Pomimo krótkiej obecności na rynku mieliśmy okazję wykonać prace dla kilkunastu lokalnych przedsiębiorstw i organizacji, które wysoko oceniały efekty naszych prac. Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma z naszych ostatnich realizacji.

Stacja paliw - Niedaszów

Wyjazd ze stacji na drogę wojewódzką nr 374. W zakres robót wchodziły m.in.:

  • roboty ziemne w ilości ok. 500m³
  • nawierzchnie bitumiczne, ok. 700m²,
  • nawierzchnie z kostki granitowej ok. 300m²
  • roboty kanalizacyjne (studnie rewizyjne, wpusty deszczowe, odwodnienie liniowe ACO-DRAIN).

Remonty cząstkowe autostrady A4

W grudniu 2004 roku Firma wykonała na zlecenie STRABAG AG remont cząstkowy i profilowanie głębokich ubytków asfaltem lanym na autostradzie A4 pomiędzy Nową Wsią Legnicką a Jadwisinem (km 70+000 do km 87+600).

Roboty drogowe dla Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu

Remont kapitalny nawierzchni wraz z podbudową ul. Szymanowskiego

Roboty drogowe dla Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu

Droga dojazdowa do parafii na Osiedlu Podzamcze

Roboty drogowe dla Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu

Remont kapitalny ulicy Chełmońskiego w Wałbrzychu

Roboty drogowe dla Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu

Remont kapitalny ulicy Wyczółkowskiego

Roboty drogowe dla Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu

Remont kapitalny ulicy Michałowskiego

| o firmie » | zakres działalności » | realizacje » | referencje » | kontakt » |

DORAN . ul. Ogrodowa 15 A . Wałbrzych . tel. 0 74 844 65 70 . fax. 0 74 844 65 71 . doran@doran-drogi.pl

© 2004 WF DORAN Łukasz Kłosowski, wszelkie prawa zastrzeżone. Webdesign: Corsario.pl | Hosting: graff.pl