Roboty drogowe

Stanowiące przedmiot działalności roboty drogowe są ciągle rozwijaną dziedziną funkcjonowania firmy Doran. Wykonujemy takie prace drogowe jak: budowa dróg, remonty ulic i renowacja nawierzchni, budowa oraz remonty placów, chodników i parkingów. Wykonujemy nawierzchnie bitumiczne... roboty drogowe »

WF Doran

Założona we wrześniu 2002 roku wielobranżowa firma Doran, powstała aby świadczyć wysokiej jakości usługi związane z szeroko pojętymi robotami drogowymi. Pomimo krótkiej historii, zarówno kierownictwo jak i nasi pracownicy mogą się pochwalić bogatym, wieloletnim doświadczeniem zdobytym w poprzednich, mających zbliżony profil działalności przedsiębiorstwach.


Od początku naszego istnienia zajmujemy się wykonawstwem robót drogowych w praktycznie dowolnej technologii. Do każdego zlecenia podchodzimy z pełną fachowością, przywiązując należytą uwagę do solidności wykonania na każdym z etapów technologicznych.


Firma jest zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 005649.

Nasi ludzie

Załoga zatrudniona w WF Doran, to w przeważającej części byli pracownicy wałbrzyskiej Spółki Akcyjnej Minari, która od 1988 roku zajmowała się wykonawstwem robót drogowych. Ich bogata praktyka zawodowa i profesjonalizm w pracy sprawiają, że jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania klientów.


Osoby zajmujące stanowiska kierownicze to:

mgr Łukasz Kłosowski - właściciel,
inż. Zbigniew Kłosowski - dyrektor firmy, 24 lata przy kierowaniu firmami drogowymi,
mgr inż. Andrzej Mendel - zastępca dyrektora ds produkcji - 10 lat pracy w drogownictwie - nadzory nad robotami drogowymi realizowanych w programie SAPARD,

materiały powiązane: Dane kontaktowe »

Nasi klienci

Firmy i instytucje, dla których świadczyliśmy dotychczas nasze usługi wysoko oceniają efekty naszej pracy. Wśród naszych zleceniodawców znajdują się między innymi:

  • Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu
  • BUDIMEX DROMEX - Poznań
  • Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu,
  • Tesco Polska Sp. z o.o.,
  • STRABAG Sp. z o.o. DBA-4,
  • Zakład Gazowniczy w Wałbrzychu,
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu,
  • Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Świdnicy.

materiały powiązane: referencje »
| o firmie » | zakres działalności » | realizacje » | referencje » | kontakt » |

DORAN . ul. Ogrodowa 15 A . Wałbrzych . tel. 0 74 844 65 70 . fax. 0 74 844 65 71 . doran@doran-drogi.pl

© 2004 WF DORAN Łukasz Kłosowski, wszelkie prawa zastrzeżone. Webdesign: Corsario.pl | Hosting: graff.pl